Eφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων στο πεδίο εφαρμογών που σχετίζονται με τη εισαγωγή και την βελτιστοποίηση καινοτόμων μετρητικών τεχνικών στα συστήματα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού ΑΜΣ

Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις και τα οράματα παραμένουν η χρυσή τομή της φαντασίας και της πραγματικότητας. Τα οράματα λοιπόν και τα κρυμμένα μηνύματα πίσω από την εικόνα του λογότυπου της spin-off εταιρίας «ΜΑΡΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΙΚΕ» είναι:

(Α): Η θεώρηση των εικόνων Μαγνητικής Τομογραφίας σαν ένα καμβά από ήχους τακτοποιημένους σε δύο χωρικές διαστάσεις με διαφορετικές συχνότητες και σχετικές φάσεις. Θα ήταν όντως ενδιαφέρον αν πραγματικά μπορούσαμε να ακούμε τις εικόνες αντί να τις βλέπαμε… Η κλαβιέρα του πιάνου κάτω από την μέση οβελιαία τομή του εγκεφάλου.

(Β): Κέντρο: Η παντοδυναμία και, τελικά, η παγκόσμια κυριαρχία της …υπέροχης στροφορμής και της μεταπτωτικής της κίνησης. Η μαγνητική μετάπτωση των πυρήνων σε ένα σταθερό μαγνητικό πεδίο συνδέεται με την βαρυτική μετάπτωση της «σβούρας», που η γενιά μου τουλάχιστον έπαιξε όταν ήμασταν παιδιά και την βαρυτική μετάπτωση του πλανήτη μας με περίοδο 26.000 ετών. Πιστεύω, σαν φυσικός, ότι αν ποτέ ενοποιηθεί η βαρύτητα με τον ηλεκτρομαγνητισμό, σίγουρα θα περάσουν από το φαινόμενο της μετάπτωσης. Είναι μάλλον και το μόνο φαινόμενο που οι δύο ασύμβατες κατά τα άλλα αλληλεπιδράσεις (βαρύτητα και ηλεκτρομαγνητισμός) ενοποιούνται…. Το σχήμα στο κέντρο της εικόνας μιλάει από μόνο του.

(Γ): Πάνω δεξιά: Το γράφημα της εξάρτησης των χρόνων μαγνητικής αποκατάστασης Τ1 και Τ2 με την θερμοκρασία η γενικώτερα την μοριακή κίνηση (διάχυση, κίνηση Brown). Στη βάση του φαινομένου του μαγνητικού συντονισμού βρίσκεται η μοριακή κίνηση. Σε λίγα χρόνια οι μαγνητικοί τομογράφοι θα μετρούν και θα απεικονίζουν τρισδιάστατα την θερμοκρασία και την αγωγιμότητα των ιστών.

(Δ): Κάτω δεξιά: Οι συχνότητες συντονισμού των πυρήνων υδρογόνου στα μόρια του νερού και του λίπους σε πεδίο 1Τ. Στο μόριο του λίπους οι πυρήνες των υδρογόνων τραγουδούν πιο μπάσα απότι στο μόριο του νερού με διαφορά περίπου στο ένα τρίτο μιας μουσικής οκτάβας.

Eφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων στο πεδίο εφαρμογών που σχετίζονται με τη εισαγωγή και την βελτιστοποίηση καινοτόμων μετρητικών τεχνικών στα συστήματα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού ΑΜΣ

Η marismagnetics είναι μια εταιρία τεχνοβλαστός (spin off) του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει την νομική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και ξεκίνησε την λειτουργία της τον Φεβρουάριο του 2016. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων στο πεδίο εφαρμογών που σχετίζονται με τη εισαγωγή και την βελτιστοποίηση καινοτόμων μετρητικών τεχνικών στα συστήματα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού ΑΜΣ (μαγνητικοί τομογράφοι). Ο τομέας αυτός δεν έχει μέχρι σήμερα αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό στην διεθνή και ελληνική αγορά. Η κύρια πηγή εσόδων της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας (συστηματικοί ποιοτικοί έλεγχοι) σε συστήματα ΑΜΣ που είναι εγκατεστημένα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας. Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και τεχνικών συμβουλών σε θέματα κλινικής λειτουργίας συστημάτων ΑΜΣ (σχεδιασμός κλινικών απεικονιστικών πρωτοκόλλων) και ελέγχων διασφάλισης ποιότητας των συστημάτων ΑΜΣ μέσω τηλεματικών υπηρεσιών.

H marismagnetics εκμεταλλεύεται τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την υλοποίηση και βελτιστοποίηση εφαρμογών με στόχο την πρόληψη, την διάγνωση και εν τέλει στη θεραπεία.

 

Σκοπός

Σκοπός της marismagnetics είναι:

(α). Η έρευνα και η ανάπτυξη προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τους ελέγχους ποιότητας ακτινοδιαγνωστικών ιατρικών πράξεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(β). Η έρευνα και η ανάπτυξη προϊόντων βιοτεχνολογίας και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(γ). Η έρευνα και η ανάπτυξη λογισμικού (software) για την υποστήριξη των προαναφερθέντων προϊόντων.

(δ). Η δημιουργία, διάθεση και υποστήριξη των προαναφερθέντων προϊόντων και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(ε). Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή και βασικής έρευνας στους τομείς: Ακτινοδιάγνωση με χρήση τεχνικών μαγνητικού συντονισμού, Ακτινοβιολογία με χρήση τεχνικών μαγνητικής υπερθερμίας, Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης δοσιμετρικών δεδομένων με χρήση τεχνικών μαγνητικού συντονισμού, Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης και ελέγχου θερμοκρασιών σε υλικά με χρήση τεχνικών μαγνητικού συντονισμού, Ανάπτυξη μεθόδων χημικής ανάλυσης σε υλικά με τεχνικές φασματοσκοπίας μαγνητικού συντονισμού.

(στ). Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών ποιοτικών ελέγχων συστημάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού και λοιπών ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων.

(ζ). Υπηρεσίες παροχής μελετών ακτινοπροστασίας και εκθέσεων ασφαλούς λειτουργίας συστημάτων ΑΜΣ και λοιπών ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων.

(η). Εκθέσεις ακτινοπροστασίας ασφάλειας και ποιότητας εργαστηρίων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

(θ). Οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων.

Οι πελάτες της marismagnetics είναι Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και κλινικές νόμιμα εγκαταστημένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ιδιωτικά ιατρικά κέντρα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης καθώς και εταιρείες κατασκευής λογισμικού ή ιατρικού εξοπλισμού.