ΠΑΓΝΗ: Χώροι – Γραφεία Υπολογιστών

ΠΑΓΝΗ: Χώροι – Γραφεία Υπολογιστών

Χώρος 01 Γραφείο Σταθμός Εργασίας All Υπολογιστής. Εξειδικευμένος σταθμός εργασίας χρήστη (Χρήση λογισμικού TESLA, Χρήση λογισμικού διαχείρισης/επεξεργασίας εικόνων) Υπολογιστής. Θέση και πλήρης ευρυγωνική παρουσίαση 1 Χώρος 02 Υπολογιστής Οπτικών Θερμομέτρων All...