ΠΑΓΝΗ: Χώρος Ακτινολογικού θαλάμου ΑΜΣ

ΠΑΓΝΗ: Χώρος Ακτινολογικού θαλάμου ΑΜΣ

All Κύρια θύρα εισόδου στον ακτινολογικό θάλαμο ΑΜΣ (Μαγνητικός Τομογράφος) Βοηθητική δεύτερη θύρα εισόδου στον ακτινολογικό θάλαμο ΑΜΣ Χώρος χειριστηρίου του κλινικού συστήματος ΑΜΣ Διάδρομος εισόδου και αναμονής εξεταζόμενων Θύρα εισόδου στον χώρο των...