ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 27.12 MHz. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία (Master Thesis) του Σάββα Λουκίδη που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παρουσίαση Master Thesis  ...