ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 27.12 MHz. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία (Master Thesis) του Σάββα Λουκίδη που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παρουσίαση Master Thesis  ...

Temperature measurements in materials with different conductivities using mild microwave hyperthermia techniques: correlation of results with Quantitative MRI techniques.​

Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία (Master Thesis) της Βασιλικής Γιαννακάκη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής για το Πανεπιστήμιο Πατρών.   Παρουσίαση Master...

Απεικονιστικές μετρήσεις της παραμέτρου Τ2 με τεχνικές ΑΜΣ σε σχέση με τις ηλεκτρικές αγωγιμότητες και θερμοκρασίες στις κλίμακες ήπιας υπερθερμίας.

Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία (Master Thesis) του Σπυρίδωνα Καρκαβίτσα που παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική Παρουσίαση Master Thesis  ...