Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-00149)

MRI-TEMPERATURE

ΠΑΓΝΗ: Χώροι – Γραφεία Υπολογιστών

Ιούλ 10, 2022 | MRI-TEMPERATURE: Gallery, MRI-TEMPERATURE: News

Χώρος 01 Γραφείο Σταθμός Εργασίας

Χώρος 02 Υπολογιστής Οπτικών Θερμομέτρων

Χώρος 03 Υπολογιστής ερευνητικός Server

Laptop ελέγχου ηλεκτρονικών υποδομών