Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-00149)

MRI-TEMPERATURE

[PCMP2022 Poster] Introduction of a software tool for MR thermometry utilizing fast T2 relaxometry techniques in mild hyperthermia temperature ranges for three hydatic solution samples

Σεπ 25, 2022 | MRI-TEMPERATURE: News, Poster

Poster του Γιώργου Καλαϊτζάκη et al. που παρουσιάστηκε στο 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής (1st Panhellenic Conference on Medical Physics) (2022) με τίτλο “Introduction of a software tool for MR thermometry utilizing fast T2 relaxometry techniques in mild hyperthermia temperature ranges for three hydatic solution samples”

 

  1. Poster