Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-00149)

MRI-TEMPERATURE

: : Νέα & Δράσεις Δημοσιότητας

TEMPERATURE MEASUREMENTS IN MATERIALS WITH DIFFERENT CONDUCTIVITIES UTILIZING MILD MICROWAVE HYPERTHERMIA TECHNIQUES: CORRELATION OF RESULTS WITH QUANTITATIVE MRI METHODOLOGIES

Διπλωματική πτυχιακή εργασία (Thesis) του Βασίλειου Γκάσιου που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (πΑΜΣ) ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΣ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΗΠΙΑΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ IN-VITRO

Διπλωματική πτυχιακή εργασία (Thesis) της Μαρίας – Άννας Μεταξάκη που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 27.12 MHz. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία (Master Thesis) του Σάββα Λουκίδη που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Temperature measurements in materials with different conductivities using mild microwave hyperthermia techniques: correlation of results with Quantitative MRI techniques.​

Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία (Master Thesis) της Βασιλικής Γιαννακάκη που παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής

Απεικονιστικές μετρήσεις της παραμέτρου Τ2 με τεχνικές ΑΜΣ σε σχέση με τις ηλεκτρικές αγωγιμότητες και θερμοκρασίες στις κλίμακες ήπιας υπερθερμίας.

Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία (Master Thesis) του Σπυρίδωνα Καρκαβίτσα που παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική

[PCMP2022 Poster] Introduction of a software tool for MR thermometry utilizing fast T2 relaxometry techniques in mild hyperthermia temperature ranges for three hydatic solution samples

Poster του Γιώργου Καλαϊτζάκη et al. που παρουσιάστηκε στο 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής (1st Panhellenic Conference on Medical Physics) (2022) με τίτλο “Introduction of a software tool for MR thermometry utilizing fast T2 relaxometry techniques in mild hyperthermia temperature ranges for three hydatic solution samples”

[PCMP2022 Poster] Electrical conductivity measurements utilizing fast T2 relaxometry techniques inside a clinical MRI system for three hydatic solution samples: an in-vitro study

Poster του Βασίλη Γκάσιου et al. που παρουσιάστηκε στο 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής (1st Panhellenic Conference on Medical Physics) (2022) με τίτλο “Electrical conductivity measurements utilizing fast T2 relaxometry techniques inside a clinical MRI system for three hydatic solution samples: an in-vitro study”

[PCMP2022 Poster] Preliminary study: T2-based Magnetic Resonance Thermometry and capacitive Radiofrequency Hyperthermia treatment modelling

Poster του Σάββα Λουκίδη et al. που παρουσιάστηκε στο 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής (1st Panhellenic Conference on Medical Physics) (2022) με τίτλο “Preliminary study: T2-based Magnetic Resonance Thermometry and capacitive Radiofrequency Hyperthermia treatment modelling”